Thơ chơi

Thơ Đường thêu dệt đệ huynh chơi
Thơ thẩn lập lòe xướng họa chơi
Thơ chúc cố nhân già hưởng lạc
Thơ mừng tri kỷ trẻ vui chơi
Thơ nơi quán trọ say hay tỉnh
Thơ chốn phù sinh thực tựa chơi
Thơ lạnh chiều đông lòng quạnh vắng
Thơ buồn man mác vắng người chơi.

Thơ đường huynh đệ họa cùng chơi
Thơ ngắm xa gần ngoạn mục chơi
Thơ chúc mỹ nhân tươi má phấn
Thơ mừng lữ khách thắm môi chơi
Thơ quần anh quán say mà tỉnh
Thơ váy chị lều đắm đuối chơi
Thơ lạc khuyê phòng chăn gối lạnh
Thơ tình khao khắt thú vui chơi.

Share this post