Thơ Đường thêu dệt đệ huynh chơi Thơ thẩn lập lòe xướng họa chơi Thơ chúc cố nhân già hưởng lạc Thơ mừng tri kỷ trẻ vui chơi Thơ nơi quán trọ say hay tỉnh Thơ chốn phù sinh thực…