Thể dục tốt cho sức khỏe

Động tác thể dục nhịp điệu chữa khỏi thấp khớp   Bà Trần Thị Thu Hiền năm nay đã 65 tuổi ở tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Bà Hiền vốn bị thấp khớp rất nặng. Trước đây mỗi lần…