Đậu gà hữu cơ

Có một số bạn hỏi mình ” Đậu Gà ” là đậu gì mà nghe lạ lạ, mình xin chia sẻ: Đậu gà (chickpeas) còn được gọi là đậu răng ngựa, có hạt to, vỏ dày, có vị ngọt rất…