All Stories

Thể dục tốt cho sức khỏe

Động tác thể dục nhịp điệu chữa khỏi thấp khớp   Bà Trần Thị Thu Hiền năm nay đã 65 tuổi ở tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Bà Hiền vốn bị thấp khớp rất nặng. Trước đây mỗi lần…
Những bệnh nguy hiểm ở người có tuổi

Bệnh động kinh ảnh hưởng tới 1% những người lớn tuổi. Động kinh chiếm khoảng 1% dân số những người lớn tuổi và tỷ lệ này sẽ ngày càng tăng khi dân số người lớn tuổi ngày càng nhiều. Đó…