Thơ Đường thêu dệt đệ huynh chơi Thơ thẩn lập lòe xướng họa chơi Thơ chúc cố nhân già hưởng lạc Thơ mừng tri kỷ trẻ vui chơi Thơ nơi quán trọ say hay tỉnh Thơ chốn phù sinh thực…
Đậu gà hữu cơ

Có một số bạn hỏi mình ” Đậu Gà ” là đậu gì mà nghe lạ lạ, mình xin chia sẻ: Đậu gà (chickpeas) còn được gọi là đậu răng ngựa, có hạt to, vỏ dày, có vị ngọt rất…