Bệnh răng miệng

BỊ BỆNH RĂNG MIỆNG DỄ SINH NON ó là kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc chuyên ngành Nha khoa ĐH Bắc Caroline. Theo đó, những phụ nữ bị sâu răng ở mức trung bình trong suốt thời kỳ…