Sốt vi rút có nên truyền dịch

Sốt virus lây lan nhanh nhưng không mẩy nguy hiểm và bệnh thường tự khối sau một vài ngày. Nhưng rất nhiều phụ huynh cứ thấy trẻ bị sốt lồ đưa con đi truyền dịch để hạ sốt. Thực tể…