Sốt ở trẻ em

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC HẠ SỐT PARACETAMOL Ớ Việt Nam, paracetamol đã trở thành loại thuốc hạ sốt dùng quá phổ biến và chính sự phổ biến này khiến tình trạng ngộ độc paracetamol ngày càng có xu hướng…